Kontrowersje wokół Planowanej Podwyżki Opłat za Odbiór Śmieci w Zamościu

Zamość jest obecnie w trakcie rozważania kontrowersyjnej propozycji podwyższenia opłat za odbiór śmieci. Prezydent miasta proponuje zwiększenie tych opłat o aż 57 procent, co miałoby obowiązywać od nowego roku. Teraz decyzja należy do radnych, którzy zastanawiają się, czy mieszkańcy zaakceptują taką zmianę, która wpłynie na ich budżety domowe.

Podwyżka opłat za śmieci

Prezydent Zamościa proponuje znaczący wzrost opłat za odbiór śmieci. Plan zakłada podwyższenie stawki o 57 procent, a obecnie wynosi ona 7 zł miesięcznie za 1 metr sześcienny zużytej wody w przypadku selektywnej zbiórki odpadów lub 22 zł, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Przyczyny podwyżki

Według uzasadnienia projektu uchwały, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien sam się finansować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety, w Zamościu system ten nie spełniał tego wymogu — koszty gospodarowania odpadami znacznie przekraczały dochody z opłat za śmieci wpłacane przez mieszkańców. Wzrost cen paliwa, koszty transportu odpadów, wyższe koszty pracy oraz trudności ze zbytem surowców wtórnych wpłynęły na te wydatki.

W roku 2021 miasto dołożyło około 250 tysięcy złotych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w roku ubiegłym suma ta wzrosła do ponad 1,8 miliona złotych. W tegorocznym budżecie przewiduje się dopłatę w wysokości 3,5 miliona złotych. Jeśli stawki opłat pozostaną na obecnym poziomie, miasto będzie musiało pokryć deficyt, co negatywnie wpłynie na finansowanie innych zadań.

Opozycja i kontrowersje

Propozycja podwyżki opłat za odbiór śmieci spotkała się z krytyką zarówno wśród radnych opozycji, jak i w Klubie Radnych PiS. Wielu uważa, że nie była ona konsultowana z radnymi i pojawiła się niespodziewanie. Niektórzy radni uważają, że tak znacząca podwyżka jest zbyt obciążająca dla mieszkańców i nie zamierzają jej poprzeć.

Podsumowanie

Zamość musi dokonać trudnego wyboru — wprowadzić znaczną podwyżkę opłat za odbiór śmieci, która ma pomóc w zbilansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czy też pozostawić stawki na obecnym poziomie, co skutkuje koniecznością pokrycia deficytu z budżetu miasta. Ostateczna decyzja należy do radnych, a jej wynik wpłynie na budżety mieszkańców i jakość życia w Zamościu. Wynik tej debaty poznamy na najbliższej sesji rady miasta.