Zamość: Czy Rynek Wielki Powinien Pozostać Wolny od Masywnych Imprez? Przewodniczący Osiedla Składa Wniosek

Maciej Spozowski, przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zamościu, wyraził swoje obawy dotyczące organizacji dużych wydarzeń na historycznym Rynku Wielkim w mieście. Jego głównym argumentem jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, a także obawa przed potencjalnymi tragediami podczas masowych zgromadzeń. Sprawa ta była przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Zamość, która odbyła się 10 sierpnia.

Priorytetem Jest Bezpieczeństwo

Podczas dyskusji na sesji rady miasta, Maciej Spozowski wyraził swoje zaniepokojenie organizacją imprez masowych na Rynku Wielkim. Zwrócił uwagę na to, że podczas takich wydarzeń często łamane są przepisy ruchu drogowego, a także występuje problem z parkowaniem samochodów na pobliskich ulicach i placach. W związku z tym Spozowski zdecydował się złożyć wniosek o wyłączenie Rynku Wielkiego z możliwości organizacji tego rodzaju wydarzeń.

Inspiracją Był Koncert „Roztańczona Polska”

Decyzja przewodniczącego była bezpośrednio związana z koncertem „Roztańczona Polska”, który miał miejsce na Rynku Wielkim 6 sierpnia. Wydarzenie to przyciągnęło liczne tłumy mieszkańców i turystów oraz znanych artystów. Jednak organizacja takiego koncertu spowodowała poważne utrudnienia związane z ruchem i parkowaniem w centrum miasta.

Propozycja Alternatywnych Miejsc na Imprezy

Spozowski podkreślił, że jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Rynkiem Wielkim podczas masowych wydarzeń często staje się zatłoczony, co może stanowić poważne zagrożenie w przypadku ewakuacji lub sytuacji awaryjnych. Przewodniczący zaproponował, aby rozważyć alternatywne miejsca na organizację imprez masowych, takie jak amfiteatr, boiska treningowe za Rotundą, tereny przy Parku Miejskim czy za Furtą Wodną.

Debata Nad Przyszłością Rynku Wielkiego

Decyzja Spozowskiego wywołała debatę w radzie miasta, gdzie istnieją różne stanowiska w tej sprawie. Jednakże istnieje również zrozumienie dla potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Przyszłość Rynku Wielkiego pozostaje tematem kontynuowanej debaty, uwzględniając różne perspektywy i interesy związane z wykorzystaniem tego historycznego miejsca.