Awanse w Święto Policji otrzymało 69 policjantów z Zamościa

Wstęp

12 lipca w Zamościu odbył się uroczysty apel zorganizowany z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej. Wydarzenie to zgromadziło nie tylko mundurowych, lecz także władze miejskie, zaproszonych gości oraz mieszkańców, w tym rodziny policjantów.

Treść

Uroczysty apel rozpoczął się od momentu, gdy dowódca ceremonii, aspirant sztabowy Marcin Duda, złożył meldunek komendantowi wojewódzkiemu Policji w Lublinie, nadinspektorowi Arturowi Bieleckiemu. Następnie komendant przywitał się z sztandarem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, przeprowadził przegląd oddziałów oraz przywitał się z policjantami i zaproszonymi gośćmi.

Po podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, odśpiewaniu hymnu państwowego oraz przemówieniach, nadkomisarz Mariusz Zub, naczelnik Wydziału Wspomagającego KMP Zamość, odczytał rozkazy personalne dotyczące awansów na wyższe stopnie służbowe. Aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne udzielił awansowanym nadinspektor Artur Bielecki.

W tym roku awanse otrzymało łącznie 69 policjantów z zamojskiej jednostki. Spośród nich 6 funkcjonariuszy awansowało na stopień oficerów młodszych, 31 policjantów otrzymało awans w korpusie aspirantów, 24 funkcjonariuszy zyskało wyższy stopień w korpusie podoficerów, a 8 policjantów awansowało w korpusie szeregowych. Szczególnie warto zaznaczyć, że dziesięciu policjantów zostało uhonorowanych awansem przedterminowym.

Podsumowanie

Uroczysty apel zorganizowany z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej w Zamościu okazał się nie tylko momentem wzruszeń i podziękowań, ale również okazją do uhonorowania 69 policjantów z jednostki. Awanse na wyższe stopnie służbowe stanowiły wyraz uznania dla ich zaangażowania i profesjonalizmu. To ważne wydarzenie, które przyczynia się do wzmacniania więzi między społecznością a lokalną policją oraz podkreśla wagę ich codziennego trudu i poświęcenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.