Tramwaje w Zamościu – Planowane wprowadzenie środków transportu w mieście

Wstęp

Urząd Miasta Zamość rozważa wprowadzenie tramwajów jako nowego środka transportu w mieście. W związku z tym opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji technicznej na budowę linii tramwajowej. Projekt zakłada połączenie kluczowych obszarów Zamościa poprzez 6-kilometrową trasę. W artykule omówimy szczegóły planowanej inwestycji oraz perspektywy rozwoju komunikacji tramwajowej w mieście.

Treść

Urząd Miasta Zamość opublikował zapytanie ofertowe w celu opracowania dokumentacji technicznej dla budowy nowej linii tramwajowej. Według koncepcji ratusza, planowana jest 6-kilometrowa trasa, która połączy ulicę Hrubieszowską z ulicą Szczebrzeską. Torowisko zostanie ulokowane wzdłuż ulic Hrubieszowska – Wyszyńskiego – Peowiaków – Sadowa – Szczebrzeska.

Ten ambitny plan wymagać będzie również przeprowadzenia prac związanych z przebudową ulic, budową infrastruktury technicznej, zajezdni oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego do utrzymania tramwajów w sprawnym stanie.

Przed rozpoczęciem budowy, opracowany projekt musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Dróg Grodzkich, pod kątem wpływu na ruch kołowy i pieszych.

Prezydent Andrzej Wnuk uważa, że Zamość ma realne szanse na wprowadzenie ekologicznego i niemal bezobsługowego rozwiązania komunikacyjnego, które zostanie sfinansowane z funduszy unijnych. Projekt ten ma otrzymać wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na okres 2021-2027, z programu „zrównoważona mobilność miejska”.

Projektanci mają czas do 17 lipca 2023 roku na przedłożenie dokumentacji projektowej, a Urząd Miasta zobowiązuje się podpisać umowę dotyczącą realizacji inwestycji do 5 września 2023 roku.

Podsumowanie

Urząd Miasta Zamość planuje wprowadzić tramwaje jako nowy środek transportu w mieście. Projekt obejmuje budowę 6-kilometrowej linii tramwajowej, która ma połączyć istotne punkty komunikacyjne w Zamościu. Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od uzyskania finansowania z funduszy unijnych. Projektanci mają określony czas na przygotowanie dokumentacji projektowej, a ostateczna decyzja w sprawie realizacji inwestycji zostanie podjęta w najbliższych miesiącach. Wprowadzenie tramwajów do Zamościa ma na celu poprawę mobilności mieszkańców i przyczynienie się do ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych w mieście.