Podatność na zmiany psychiczne

Wiele osób uważa, że na chorobę psychiczną zapadają tylko te osoby, które są słabe psychicznie. Jak odbierać i rozumieć takie stwierdzenie? Kto jest osobą słabą psychicznie? Czym to się objawia? Specjaliści wielokrotnie wypowiadali się w tej sprawie. Osoba, która jest podatna na zmiany psychiczne to zazwyczaj człowiek bardzo wrażliwy, który przeżywa dwa lub nawet trzy razy mocniej pewne zdarzenia lub traumatyczne przeżycia. W psychiczne takiego człowiek łatwo zostawić niekorzystny ślad, który może wywrzeć na nim ogromne zmiany. Niestety, są to zmiany niekorzystne.

Jednak od podatności do trwałych zmian psychicznych jest jeszcze daleka droga. Zanim pacjent zacznie się źle zachowywać, w jego umyśle nastąpią mniejsze zmiany, które można zdiagnozować i wyleczyć. Gorzej, gdy nie ma terapii, a choroba postępuje. Wtedy człowiek traci zdrowy ogląd na świat, przestaje zachowywać się zgodnie z etykietami moralnymi lub przestaje kooperować z innymi ludźmi. Trwałe przebywanie w takim stanie sprawia, że pacjent zapomina o innym życiu oraz o innym zachowywaniu się. Wtedy możemy mówić o trwałych zmianach psychiatrycznych, które znacząco wpływają na człowieka.

Z nimi walczy się znacznie trudniej, co potwierdzi każda poradnia psychologiczna Toruń. Najlepszym sposobem na ochronę umysłu jest ingerencja w pomoc psychologiczną. Kiedy? Wtedy, gdy jeszcze wiemy, co się z nami dzieje i nie zmieniliśmy toku rozumowania do końca. Osoba z trwałymi zmianami często traci świadomość tego, kim jest lub co się z nią dzieje. Dlatego wielu pacjentów zamkniętych klinik psychiatrycznych to ludzie, którzy zapomnieli, kim byli.